Zorgpremie betalen

Vanaf 1/1/2021 bedraagt de zorgpremie 54 of 27 euro per jaar. U betaalt de zorgpremie aan een erkende zorgkas zoals de Vlaamse Zorgkas. Die tarieven zijn bij alle zorgkassen hetzelfde. Dankzij uw zorgpremie kunnen we zorgbudgetten geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als u op een dag zelf bepaalde zorgen nodig hebt, komt u ook in aanmerking voor die zorgbudgetten.

54 of 27 euro zorgpremie per jaar

Het standaard bedrag dat u moet betalen als zorgpremie aan de zorgkas, is 54 euro per jaar.

Wie op 1 januari van het voorgaande jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betaalt 27 euro. Alleen uw ziekenfonds kan u dat statuut toekennen. Dat gebeurt automatisch bij:

  • wie een sociale uitkering krijgt (leefloon, inkomensgarantie ouderen (IGO),  toelage voor personen met een handicap toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
  • weeskinderen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met erkende handicap (66%)

U kan het statuut ook zelf aanvragen. Het ziekenfonds onderzoekt of u recht heeft aan de hand van een inkomensonderzoek.

In die gevallen rekenen wij u de verminderde zorgpremie van 27 in plaats van 54 euro aan. Heeft u recht op verhoogde tegemoetkoming, maar krijgt u toch overschrijvingsformulier van 54 euro? Stuur ons dan een attest van uw ziekenfonds. Daarop moet staan dat u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en de aanvangsdatum van dat recht.


Vorige jaren

U vindt hieronder een overzicht van het bedrag van de zorgpremie van de voorbije jaren: 

  Geen VT VT
2002 10 euro 10 euro
Van 2003 tot en met 2014 25 euro 10 euro
Van 2015 tot en met 2017 50 euro 25 euro
2018 51 euro

26 euro

2019 52 euro 26 euro
2020 53 euro

26 euro

2021 54 euro 27 euro

 

 

Collectieve schuldenregeling (CSR) of persoonlijk faillissement


Wie in een collectieve schuldenregeling zit of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, hoeft geen zorgpremies te betalen zolang die regeling loopt.

Bezorg ons in dat geval een attest (kopie van het vonnis).

 

Betaling vóór 30 april

Bent u aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, dan ontvangt u in februari of maart van ons een brief om uw zorgpremie te betalen.

Bij de brief zit een overschrijvingsformulier om uw zorgpremie tijdig te betalen. De premie stort u voor 30 april op de rekening van de Vlaamse Zorgkas (BE44 0910 1251 4645).

Wordt u 26 jaar of bent u onlangs in Vlaanderen komen wonen, dan krijgt u meer tijd om de zorgpremie te betalen.

 

Niet of te laat betalen

Wie in Vlaanderen woont, is verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse zorgpremie te betalen. Als u te laat of niet betaalt, riskeert u een boete.

U krijgt van ons een herinnering als u te laat of niet betaalt. Wie minstens 2 zorgpremies niet volledig heeft betaald krijgt een geldboete.

Vooraleer u een geldboete krijgt, sturen wij u nog een aangetekende brief met een laatste kans om de zorgpremies te betalen zonder boete.

De aangetekende brief met een uitnodiging tot betaling wordt eind augustus verzonden.

Wie in Brussel woont, is niet verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse zorgpremie te betalen. Maar te laat aansluiten of sommige jaren niet betalen, resulteert een wachttijd van 5 jaar vooraleer u een zorgbudget kan aanvragen. De Vlaamse Zorgkas zet uw lidmaatschap bovendien automatisch stop als u 3 zorgpremies niet, te laat of onvolledig betaalt.

Rekeningnummer Vlaamse Zorgkas

IBAN: BE44 0910 1251 4645
BIC-code: GKCCBEBB
Naam: Vlaamse Zorgkas
Adres: Koning Albert-II laan 35 bus 36, 1030 Brussel