Beroep indienen

Beroep tegen beslissing zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

Uw aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is afgewezen? Of dit zorgbudget wordt stopgezet en u bent het daar niet mee eens?

Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas, dan kan u een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Verdere informatie over het indienen van een beroep vind je terug op deze pagina.

Beroep tegen beslissing zorgbudget voor mensen met een handicap (ook Basisondersteuningsbudget (BOB) genoemd)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op BOB, dan kan u een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. 

Verdere informatie over het indienen van een beroep vind je terug op deze pagina.

Beroep tegen beslissing zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB), dan kan u hier enkel in beroep tegen gaan met een procedure bij de arbeidsrechtbank. Verdere informatie hierover vindt u hier.

Beroep tegen beslissing recht op een mobiliteitshulpmiddel (MOHM)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op een mobiliteitshulpmiddel, dan kan u hier enkel in beroep tegen gaan met een procedure bij de arbeidsrechtbank. Verdere informatie hierover vindt u hier.

Beroep tegen beslissing tot terugvordering

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas tot terugvorderen van (een deel van) de zorgbudgetten die u ontving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, dan kan u een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Verdere informatie hierover vindt u hier.