U woont in Brussel

Vrijwillig aansluiten

Indien u vrijwillig aansluit als Brusselaar kan indien u voldoet aan de voorwaarden beroep doen op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) of een basisondersteuningsbudget (BOB). Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moet u contact opnemen met met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een THAB voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdig aansluiten:

 • U wordt 26 jaar? Sluit u aan en betaal uw eerste twee zorgpremies bij een zorgkas voor 31 december van het jaar waarin u 27 wordt.
 • U bent in Brussel komen wonen:
  • Verhuisd voor 30 juni? Sluit u aan en betaal uw eerste twee jaarlijkse zorgpremies ten laatste voor 31 december van het jaar na uw verhuis.
  • Verhuisd na 30 juni? Sluit u aan en betaal uw eerste drie jaarlijkse zorgpremies ten laatste voor 31 december van het tweede jaar na uw verhuis.

Ook al woont u geen volledig jaar in Brussel, de zorgpremie voor dat jaar is altijd het volledige bedrag.

 • U krijgt elk jaar een overschrijving om uw zorgpremie te betalen voor 30 april.


Sluit u zich later aan, dan krijgt u volgende sancties:

 • Voor zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering):
  • U moet dan minstens 5 jaar ononderbroken aangesloten zijn en zorgpremies betalen voor u een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) kunt aanvragen.

 

 • Voor basisondersteuningsbudget (BOB):
  • Er is tot 2020 geen wachttijd voor inwoners van Brussel voor het basisondersteuningsbudget (BOB). Dit betekent dat je als inwoner van Brussel na de aansluiting bij een zorgkas onmiddellijk van het basisondersteuningsbudget (BOB) kan genieten als je hiervoor in aanmerking komt. Vanaf 2020 geldt er voor het basisondersteuningsbudget (BOB) ook een wachttijd van 5 jaar.

U verlaat Brussel

 • Verhuist u van Brussel naar Vlaanderen, dan bent u verplicht om u aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Verhuist u naar Wallonië of het buitenland? Dan kan u niet langer genieten van de voordelen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Uw aansluiting stopt op het einde van het jaar en u hoeft niet langer een zorgpremie te betalen.
 • Verhuist u naar een lidstaat van de EU of de EER of Zwitserland maar blijft u uit eigen recht sociaal verzekerd in België wegens huidige of vroegere tewerkstelling, dan bent u een inkomende grensarbeider en kan u ook vrijwillig aansluiten bij een zorgkas en jaarlijks een zorgpremie betalen.

 

Uw aansluiting en lidmaatschap stopzetten

 • Als inwoner van Brussel kan u op ieder moment uw aansluiting stopzetten. Meld ons dat per telefoon, brief, fax of e-mail.
 • De Vlaamse Zorgkas zet uw lidmaatschap automatisch stop als u 3 zorgpremies niet, te laat of onvolledig betaalt.

Uitzonderlijke situaties

In een aantal uitzonderlijke situaties heb je vanaf 2019 de keuze om aan te sluiten (voordien konden deze personen niet aansluiten), en in andere gevallen kan je niet aansluiten bij Vlaamse sociale bescherming:

3 manieren om lid te worden van de Vlaamse Zorgkas
 1. Via mail: stuur ons een  e-mail met uw volledige naam en uw rijsregisternummer.
 2. Bel ons: Bel naar 02 553 45 90, elke weekdag tussen 9u en 19 uur.
 3. Vul het formulier docx bestandAanvraag tot aansluiting bij de VZK.docx (30 kB) in en stuur het op.

U krijgt daarna een overschrijvingsformulier. Uw aansluiting is pas definitief nadat u uw zorgpremie van 54 of 27 euro per jaar hebt betaald. Die betaling is het bewijs van lidmaatschap.