Mobiliteitshulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen

  • Voor wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen door een chronische ziekte, ouderdom of een beperking.
  • De zorgkas betaalt de factuur van de verstrekker (ook wel 'bandagist' genoemd).
  • Zelf moet je soms wel nog een supplement betalen aan de verstrekker.

Hoe aanvragen?

Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen heb je een medisch voorschrift nodig van je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij zullen in dit voorschrift een advies geven voor een mobiliteitshulpmiddel aan de hand van je gezondheidsprobleem.  

Wanneer je met dit voorschrift naar een verstrekker gaat, zal die je een hulpmiddel voorstellen en daarvoor een aanvraag indienen bij de zorgkas waarbij je bent aangesloten.

De factuur van een goedgekeurd mobiliteitshulpmiddel zal betaald worden door de zorgkas in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen. 

De mobiliteitshulpmiddelen die je aanvraagt bij de zorgkas zijn hulpmiddelen die je heel je leven (of toch lange tijd) nodig hebt. Een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand vraagt u aan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

 

Verdere informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een mobiliteitshulpmiddel kan u terecht op de website van de Vlaamse sociale bescherming

Formulieren voor verstrekkers

Als u een verstrekker of arts bent of deel uitmaakt van een rolstoeladviesteam dan kan u voor de nodige formulieren en procedures terecht op de website van de Vlaamse sociale bescherming.