Veranderen van zorgkas

Overstappen naar de Vlaamse zorgkas

Wil u overstappen naar de Vlaamse Zorgkas, vul dan het formulier doc bestandAanvraag tot verandering van zorgkas.doc (184 kB) in. Onderteken het en stuur het naar ons op. Doe dat vóór 5 december, dan start u het nieuwe jaar als lid van de Vlaamse Zorgkas. U kunt dit formulier ook aanvragen per telefoon op 02 553 45 90 of per e-mail.

 

Veranderen van de Vlaamse zorgkas naar een andere zorgkas

  • Hebt u nog geen enkele bijdrage betaald aan de Vlaamse Zorgkas? Sluit u dan aan bij een andere zorgkas door daar de ledenbijdrage te betalen
  • Hebt u al een ledenbijdrage betaald aan de Vlaamse Zorgkas? Verander van zorgkas door het formulier doc bestandAanvraag tot verandering van zorgkas.doc (184 kB) in te vullen en op te sturen naar uw nieuwe zorgkas.