U woont in Vlaanderen

Wat is wonen in Vlaanderen?

U woont in Vlaanderen wanneer u bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente in Vlaanderen.

U verblijft niet effectief in Vlaanderen, maar bent wel ingeschreven in één van deze registers? Ook dan is aansluiten verplicht en moet u een jaarlijkse zorgpremie (bijdrage) betalen.

In een paar uitzonderlijke situaties moet iemand die woont in het Vlaams Gewest, de zorgpremie niet betalen. Je hebt ofwel de keuze om aan te sluiten (vanaf 2019) en in andere gevallen kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming:

Aansluiten wanneer u 26 jaar wordt

  • U moet zich aansluiten vanaf het jaar waarin u 26 wordt.
  • U kan uw eerste 2 zorgpremies betalen tot 31 december van het jaar waarin u 27 wordt. Betaalt u na die datum, dan kan u een geldboete opgelegd krijgen.

U sluit zich niet aan? Dan wordt u in het jaar waarin u 27 wordt automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas. Als u dan uw zorgpremie niet betaalt, riskeert u een geldboete.

 

Aansluiten wanneer u in Vlaanderen komt wonen

  • U bent verhuisd voor 30 juni? U kan uw eerste 2 zorgpremies betalen tot 31 december van het jaar na uw verhuis. Betaalt u na die datum, dan kan u een geldboete opgelegd krijgen.
  • U bent verhuisd na 30 juni? U kan uw eerste 3 zorgpremies betalen tot 31 december van het 2de jaar na uw verhuis. Betaalt u na die datum, dan zijn er sancties.
  • Ook al woont u geen volledig jaar in Vlaanderen, u moet steeds het volledige bedrag van de premie betalen.

U sluit zich niet aan? Dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas. Als u uw zorgpremie niet betaalt, riskeert u een geldboete.

 

U verlaat Vlaanderen

Verhuist u naar Brussel, dan bent u niet langer verplicht om aangesloten te zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

  • Indien u niet langer aangesloten wil blijven, meldt dit dan aan uw zorgkas. Uw aansluiting wordt dan stopgezet vanaf het einde van het jaar waarin u naar Brussel bent verhuisd.
  • U kan wel zelf kiezen om aangesloten te blijven. Blijf daarvoor gewoon uw jaarlijkse zorgpremie betalen aan uw zorgkas.

Verhuist u naar Wallonië of het buitenland? Dan kan u niet langer genieten van de voordelen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Uw aansluiting stopt op het einde van het jaar en u hoeft niet langer een zorgpremie bij een zorgkas te betalen. 

U moet wel de zorgpremie voor het jaar waarin u verhuist, betalen. Voorbeeld: u verhuist op 15 mei 2015 naar Nederland. U moet de zorgpremie voor het jaar 2015 volledig betalen. Uw aansluiting wordt stopgezet op 31 december 2015.

Verhuist u naar een lidstaat van de EU of de EER of Zwitserland maar blijft u uit eigen recht sociaal verzekerd in België wegens huidige of vroegere tewerkstelling in Vlaanderen, dan bent u een inkomende grensarbeider en blijft u ook verplicht om aangesloten te blijven bij een zorgkas en jaarlijks een zorgpremie te betalen.

 

Jonger dan 26?

U hoeft zich niet aan te sluiten bij een zorgkas. Maar als u recht hebt op één van de zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming, dan moet u zich wel aansluiten om die te kunnen krijgen. Aansluiten is dan gratis.

3 manieren om lid te worden van de Vlaamse Zorgkas
  1. Via mail: stuur ons een  e-mail met uw volledige naam en uw rijsregisternummer.
  2. Bel ons: Bel naar 02 553 45 90, elke weekdag tussen 9u en 19 uur.
  3. Vul het formulier docx bestandAanvraag tot aansluiting bij de VZK.docx (30 kB) in en stuur het op.

U krijgt daarna een overschrijvingsformulier. Uw aansluiting is pas definitief nadat u uw zorgpremie van 54 of 27 euro per jaar betaald hebt. Die betaling is het bewijs van lidmaatschap.