U woont in Brussel

Vrijwillig aansluiten

Indien u vrijwillig aansluit als Brusselaar kan indien u voldoet aan de voorwaarden beroep doen op de zorgverzekering of een basisondersteuningsbudget. Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moet u contact opnemen met met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een THAB voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdig aansluiten:

 • U wordt 26 jaar? Sluit u aan en betaal uw eerste twee ledenbijdragen bij een zorgkas voor 31 december van het jaar waarin u 27 wordt.
 • U bent in Brussel komen wonen:
  • Verhuisd voor 30 juni? Sluit u aan en betaal uw eerste twee jaarlijkse ledenbijdragen ten laatste voor 31 december van het jaar na uw verhuis.
  • Verhuisd na 30 juni? Sluit u aan en betaal uw eerste drie jaarlijkse ledenbijdragen ten laatste voor 31 december van het tweede jaar na uw verhuis.

Ook al woont u geen volledig jaar in Brussel, het lidgeld voor dat jaar is altijd het volledige bedrag van 51 of 26 euro.

 • U krijgt elk jaar een overschrijving om uw ledenbijdrage te betalen voor 30 april.


Sluit u zich later aan, dan krijgt u volgende sancties:

 • Voor Zorgverzekering:
  • U moet dan minstens 5 jaar ononderbroken aangesloten zijn en ledenbijdragen betalen voor u een vergoeding van de zorgverzekering kunt aanvragen.

 

 • Voor Basisondersteuningsbudget:
  • Er is tot 2020 geen wachttijd voor inwoners van Brussel voor het BOB. Dit betekent dat je als inwoner van Brussel na de aansluiting bij een zorgkas onmiddellijk van het BOB kan genieten als je hiervoor in aanmerking komt. Vanaf 2020 geldt er voor het BOB ook een wachttijd van 5 jaar.

U verlaat Brussel

 • Verhuist u van Brussel naar Vlaanderen, dan bent u verplicht om u aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Verhuist u naar Wallonië of het buitenland? Dan kan u niet langer genieten van de voordelen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Uw aansluiting stopt op het einde van het jaar en u hoeft niet langer een ledenbijdrage te betalen.
 • Verhuist u naar een lidstaat van de EU of de EER of Zwitserland maar blijft u uit eigen recht sociaal verzekerd in België wegens huidige of vroegere tewerkstelling, dan bent u een inkomende grensarbeider en kan u ook vrijwillig aansluiten bij een zorgkas en jaarlijks een ledenbijdrage betalen.

 

Uw aansluiting en lidmaatschap stopzetten

 • Als inwoner van Brussel kan u op ieder moment uw aansluiting stopzetten. Meld ons dat per telefoon, brief, fax of e-mail.
 • De Vlaamse Zorgkas zet uw lidmaatschap automatisch stop als u 3 bijdragen niet, te laat of onvolledig betaalt.
3 manieren om lid te worden van de Vlaamse Zorgkas
 1. Via mail: stuur ons een  e-mail met uw volledige naam en uw rijsregisternummer.
 2. Bel ons: Bel naar 02 553 45 90, elke weekdag tussen 9u en 19 uur.
 3. Vul het formulier doc bestandFormulier - Aanvraag tot aansluiting bij de Vlaamse Zorgkas vzw (109 kB) in en stuur het op.

U krijgt daarna een overschrijvingsformulier. Uw aansluiting is pas definitief nadat u uw ledenbijdrage van 51 of 26 euro per jaar hebt betaald. Die betaling is het bewijs van lidmaatschap.