Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 • Een vergoeding van maximaal 560 euro per maand. Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen.
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
 • Vanaf 2017 behandelt de zorgkas uw THAB-dossier
 • Op 1 juni 2017 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt de Thab-vergoeding met 2%.

Hoe aanvragen?

Vlaanderen:

U woont in Vlaanderen en wilt een nieuwe aanvraag indienen:

Vanaf 1 januari 2017 kan u uw tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) elektronisch aanvragen.  

Indien u aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgkas en hulp nodig heeft bij het indienen van uw online aanvraag, dan kan u contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, de KGV van de NMBS, het HZIV (indien u hier lid bent) of het OCMW van uw gemeente.

Nadat uw aanvraag geregistreerd is zorgt uw zorgkas voor de verdere afhandeling ervan.

U woont in Vlaanderen en heeft reeds een THAB-aanvraag ingediend voor 1/1/2017. U ontving nog geen beslissing:

Uw zorgkas zal uw dossier THAB overnemen en verder afhandelen. Voorlopig hoeft u niets te doen.

U woont in Vlaanderen en wil een wijziging melden aan uw THAB-dossier:

Indien u uw rekeningnummer wil wijzigen, moet u dit schriftelijk melden aan de Vlaamse Zorgkas. De vraag moet ondertekend zijn door de zorgbehoevende of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Ook voor andere wijzigingen kan u terecht bij uw zorgkas.

U woont in Vlaanderen en ontvangt reeds een vergoeding THAB:

In een eerste fase betaalt de FOD Sociale zekerheid uw vergoeding uit en op termijn zal de zorgkas deze uitbetalingen overnemen. U hoeft zelf niets te doen.

 

Brussel:

U woont in Brussel en wilt een nieuwe aanvraag indienen

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor wie?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
 • Je kan pas een aanvraag doen vanaf de dag van je 65ste verjaardag.
 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet. Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap op je dagelijkse leven.
 • Je mag slechts een beperkt gezinsinkomen hebben.

   

Verhuizen van of naar Vlaanderen

Indien u verhuist van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen en u had recht op een THAB, dan moet u binnen de 3 maanden na verhuis een nieuwe aanvraag indienen bij een zorgkas in Vlaanderen. U zal dan zonder onderbreking uw THAB verder uitbetaald krijgen.

Ook indien u van Vlaanderen naar Wallonië of Brussel verhuist moet u binnen de 3 maanden na verhuis een nieuwe aanvraag indienen bij de Directie-generaal Personen met een Handicap om ononderbroken recht te behouden.

 

Verdere informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een THAB en het aanvragen van een THAB kan u terecht op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.