Bijdrage betalen

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale bescherming kost u vanaf 1 januari 2018 51 of 26 euro per jaar. Dat betaalt u als lidgeld aan een erkende zorgkas zoals de Vlaamse Zorgkas. Die tarieven zijn bij alle zorgkassen hetzelfde. Aansluiten is verplicht als u in Vlaanderen woont en 26 jaar of ouder bent. Dankzij uw bijdrage kunnen we vergoedingen geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als u op een dag zelf bepaalde zorgen nodig hebt, komt u ook in aanmerking voor die vergoedingen.

51 of 26 euro lidgeld per jaar

Het standaard bedrag dat u moet betalen als ledenbijdrage aan de zorgkas, is 51 euro per jaar.

Wie op 1 januari van het voorgaande jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betaalt 26 euro. Alleen uw ziekenfonds kan u dat statuut toekennen. Dat gebeurt automatisch bij:

  • wie een sociale uitkering krijgt (leefloon, inkomensgarantie ouderen (IGO),  toelage voor personen met een handicap toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
  • weeskinderen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met erkende handicap (66%)

U kan het statuut ook zelf aanvragen. Het ziekenfonds onderzoekt of u recht heeft aan de hand van een inkomensonderzoek.

In die gevallen rekenen wij u het verminderde lidgeld van 26 in plaats van 51 euro aan. Heeft u recht op verhoogde tegemoetkoming, maar krijgt u toch overschrijvingsformulier van 51 euro? Stuur ons dan een attest van uw ziekenfonds. Daarop moet staan dat u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en de aanvangsdatum van dat recht.


Vorige jaren

U vindt hieronder een overzicht van het bedrag van de ledenbijdrage van de voorbije jaren: 

  Geen VT VT
2002 10 euro 10 euro
Van 2003 tot en met 2014 25 euro 10 euro
Van 2015 tot en met 2017 50 euro 25 euro
Vanaf 2018 51 euro 26 euro


Collectieve schuldenregeling (CSR) of persoonlijk faillissement

Wie in een collectieve schuldenregeling zit of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, hoeft geen bijdragen te betalen zolang die regeling loopt.

Bezorg ons in dat geval een attest (kopie van het vonnis).

 

Betaling vóór 30 april

Bent u aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, dan ontvangt u in februari of maart van ons een brief om uw lidgeld te betalen.

Bij de brief zit een overschrijvingsformulier om uw bijdrage tijdig te betalen. De bijdrage stort u voor 30 april op de rekening van de Vlaamse Zorgkas (BE44 0910 1251 4645).

Wordt u 26 jaar of bent u onlangs in Vlaanderen komen wonen, dan krijgt u meer tijd om de ledenbijdrage te betalen.

 

Niet of te laat betalen

Wie in Vlaanderen woont, is verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse ledenbijdrage te betalen. Als u te laat of niet betaalt, riskeert u boetes en zijn er gevolgen voor de vergoedingen die u kunt krijgen van de Vlaamse Sociale Bescherming.

U krijgt van ons een herinnering als u te laat of niet betaalt. Wie minstens 3 bijdragen niet volledig heeft betaald, krijgt van ons een aangetekende brief met een uitnodiging tot betaling. Dit is een laatste kans om een geldboete van 250 of 100 euro te vermijden.

Wie in Brussel woont, is niet verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse ledenbijdrage te betalen. Maar te laat aansluiten of sommige jaren niet betalen, resulteert in sancties die invloed hebben op mogelijke financiële steun in de toekomst. De Vlaamse Zorgkas zet uw lidmaatschap bovendien automatisch stop als u 3 bijdragen niet, te laat of onvolledig betaalt.

Rekeningnummer Vlaamse Zorgkas

IBAN: BE44 0910 1251 4645
BIC-code: GKCCBEBB
Naam: Vlaamse Zorgkas
Adres: Koning Albert-II laan 35 bus 36, 1030 Brussel