Basisondersteuningsbudget

 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Het basisondersteuningsbudget kunt u niet zelf aanvragen.
 • Wie er recht op heeft, krijgt het automatisch.
 • De Vlaamse Zorgkas zal met u contact opnemen als u recht heeft op een basisondersteuningsbudget.


Voor wie?

Het basisondersteuningsbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat om deze groepen van mensen:

 1. Sinds 2016 bestaat het basisondersteuningsbudget voor volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 2. Sinds 2017 werd het basisondersteuningsbudget uitgebreid naar minderjarigen en jongvolwassen tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.

Twee bijkomende voorwaarden

 1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het basisondersteuningsbudget.
 2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een bijdrage van 51 euro (of 26 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Wie jonger is dan 25 en in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget, kan gratis aansluiten.


Hoe krijgen of aanvragen?

Behoor je tot een van de groepen voor een basisondersteuningsbudget, dan zal je zorgkas deze zomer contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget. Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. Je zorgkas betaalt het basisondersteuningsbudget uit (vanaf september voor de eerste groep). De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen.

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen basisondersteuningsbudget krijgen of aanvragen. Na 2018 beslist de Vlaamse Regering of het basisondersteuningsbudget nog wordt uitgebreid naar andere groepen.

Combineren met andere tegemoetkomingen of meer hulp

Je kan het basisondersteuningsbudget combineren met andere tegemoetkomingen zoals de zorgverzekering, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Je mag met een basisondersteuningsbudget ook nog altijd een beroep doen op het rechtstreeks toegankelijke aanbod bij een dienst of voorziening van het VAPH. Je kan ook nog een tegemoetkoming voor hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kunnen ze bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een “persoonsvolgend budget” aanvragen. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering. Wie een persoonsvolgend budget krijgt, verliest zijn basisondersteuningsbudget.

Meer uitleg over het basisondersteuningsbudget.