Woont u in Vlaanderen en bent u ouder dan 25 jaar, dan moet u zich aansluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaalt u een bijdrage van 51 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. Met deze bijdrage helpt u zwaar zorgbehoevenden. Zij ontvangen financiële steun om hun zorgkosten te dragen.

U woont:

In Vlaanderen   |   In Brussel   |   In Wallonië of het buitenland

 • 130 euro per maand om de nodige hulp betaalbaar te maken
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen
 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • Een vergoeding van maximaal 560 euro per maand. Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Vanaf 2017 behandelt de zorgkas uw THAB-dossier
 • Op 1 juni 2017 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt de Thab-vergoeding met 2%.