Wie wil genieten van de voordelen van de Vlaamse Sociale Bescherming moet zich aansluiten bij een erkende zorgkas zoals de Vlaamse Zorgkas. Wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 50 euro of 25 euro.
 

U woont:

In Vlaanderen   |   In Brussel   |   In Wallonië of het buitenland

 • 130 euro per maand om de nodige hulp betaalbaar te maken
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen
 • Vanaf 1 januari 2017 uitbetaald door uw zorgkas (nu nog betaald door de federale overheid)
 • Voor 65+'ers met een verminderde graad van zelfredzaamheid
 • Bedrag is afhankelijk van de zorgnood, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen